Tag Archives: เยือนเขื่อน “ไซยะบุรี” “แบตเตอรี่” สำหรับ “อีสาน”

เยือนเขื่อน “ไซยะบุรี” “แบตเตอรี่” สำหรับ “อีสาน”

วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางไปหลวงพระบางของผมครั้งนี้ อยู่ที่เขื่อน “ไซยะบุรี” เขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ 1 ใน “แบตเตอรี่” ผลิตไฟ เพื่อจำหน่ายแก่ประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเอง