Tag Archives: เปลี่ยนเวลา

ร้านอาหารญี่ปุ่น “โออิชิ” ปรับรูปแบบและเวลาให้บริการ เริ่ม 3 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศ และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ “โออิชิ” เจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น ขออยู่เคียงข้างนักกินในทุกสถานการณ์ พร้อมปรับรูปแบบและเวลาให้บริการชั่วคราว