Tag Archives: เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 จัดขึ้นในวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562  ในพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่