Tag Archives: เด็กไทยใน “อุดมคติ”

เด็กไทยใน “อุดมคติ” เก่ง/แข็งแรง/เป็นคนดี

ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ ที่โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายครับ…โรงแรมที่ผมเขียนกราบเรียนท่านผู้อ่านเอาไว้ในฉบับเมื่อวานนี้ว่า จะเป็นสถานที่จัดสัมมนาคณะผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่งจากทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 22–24 กันยายน ซึ่งกว่าต้นฉบับจะลงตีพิมพ์ การสัมมนาก็คงจะผ่านไปเรียบร้อย