Tag Archives: เดอะมาร์เก็ต

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ร่วมกราบสักการะสรงน้ำขอพร ๙ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “เดอะ มาร์เก็ต สงกรานต์ฉลองนคร” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามสะท้อนผ่านอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มหามงคล