Tag Archives: เกสต์เฮาส์

รีวิว…เกสต์เฮาส์บูติกสุดคลาสสิกสมัยรัตนโกสินทร์ที่ 1905 Heritage Corner

ซูมซอกแซมครั้งนี้ขอพาไปรู้จัก 1905 Heritage Corner เป็นเกสต์เฮาส์บูติกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในอาคารตึกแถวสไตล์โคโลเนียลในใจกลางย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ อาคารเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 บนถนนแพร่งภูธร