Tag Archives: “อุโมงค์แสง” 10 รัชกาล + สุขสันต์ “วันแรงงาน 2566”

“อุโมงค์แสง” 10 รัชกาล + สุขสันต์ “วันแรงงาน 2566”

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เสาร์สุดท้ายของเดือนที่ 4 แห่งปีปัจจุบัน เวียนมาถึงแล้ววันนี้ และอีก 2 วันจากนี้จะถึง “วันแรงงานแห่งชาติ” 1 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย