Tag Archives: ห้วยสุครีพ

ขอเชิญเที่ยวงานเสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา ช้อปของดี ชิมอาหารอร่อย 30 ก.ค. – 1 ส.ค. นี้

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลบางพระ ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว