Tag Archives: หลวงพ่อ

ด้วยความเคารพและศรัทธา หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

เมื่อช่วงสายๆ ของวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อนผมที่เป็นลูกศิษย์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้ส่งไลน์มาเข้ากลุ่มที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเจ้าประคุณสมเด็จฯ มรณภาพแล้ว