Tag Archives: หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์

เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา มีงานใหญ่งานหนึ่งที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ในชื่องานว่า “ศตวรรษวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)” เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมทั้งโซเชียลต่างๆ