Tag Archives: หยาง

“เย่า เรสเตอรองท์” ชวนชิม อาหารหยิน-หยาง สร้างสมดุลให้ร่างกาย

เย่า เรสเตอรองท์ ชวนปรับสมดุลให้ร่างกายตามทฤษฎีหยิน-หยาง ปรัชญาของชาวจีน ผ่านอาหารจีนเมนูพิเศษโดยมีวัตถุดิบล้ำค่า ‘ไข่หอยเม่น’ จากญี่ปุ่น เป็นตัวชูโรง