Tag Archives: หมดอายุ

มหากาพย์ “วัคซีน” ไทย ล้นคลัง! คนไม่ฉีด! รอหมดอายุ!

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแชร์เฟซบุ๊กของชมรมแพทย์ชนบทอย่างกว้างขวาง กรณีวัคซีนเหลือเยอะ และกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศถึง 16.8 ล้านโดส เปรียบเสมือนเอาวัคซีนไปทิ้งที่ปลายทาง