Tag Archives: สินเชื่อเงินทอน

เปิดหน้ากาก “ผู้ร้าย” ซ้ำเติม “หนี้ครัวเรือนไทย”

เมื่อวานนี้ผมทิ้งทายว่าจะขอเขียนถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนต่อจากเอกสารที่สภาพัฒน์วิเคราะห์ไว้อีกหนึ่งวัน เพราะติดใจในการทุ่มเท เอาใจใส่ เรื่องหนี้ครัวเรือนของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดหน้ากาก “ผู้ร้าย” ซ้ำเติม “หนี้ครัวเรือนไทย”

เมื่อวานนี้ผมทิ้งทายว่าจะขอเขียนถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนต่อจากเอกสารที่สภาพัฒน์วิเคราะห์ไว้อีกหนึ่งวัน เพราะติดใจในการทุ่มเท เอาใจใส่ เรื่องหนี้ครัวเรือนของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย