Tag Archives: สายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคม

สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ล้น ‘จุติ’ สั่งเพิ่มคู่สายอีก 3 เท่า ปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19    

ก่อนหน้านี้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีคู่สาย 15 สาย ล่าสุดนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สั่งด่วนเพิ่มสาย-เพิ่มคนรับ เป็น 60 คู่สาย เพื่อรองรับปัญหา ข้อมูลการรับสาย ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีสายเรียกเข้า 17,863 สาย รับได้ 17,475 สาย สายล้น 388 สาย