Tag Archives: สวนป๋วย

“วันธรรมศาสตร์” ปีนี้ ชวนบริจาค “สวนป๋วย”

ผมได้รับจดหมายน้อยขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันธรรมศาสตร์” ปี 2561 ในวันที่ 9 และ 10 ธันวาคมนี้ จากคุณประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ปีนี้ พร้อมกับส่งรายละเอียดมาด้วยปึกใหญ่