Tag Archives: “สมโภชพระอาราม 196 ปี”

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เชิญชวนเที่ยวงาน “สมโภชพระอาราม 196 ปี”

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน “สมโภชพระอาราม 196 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” สุขสราญรุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยูร ไหว้พระขอพร