Tag Archives: สนาม

“หนักมาก” แต่พร้อมสู้ บันทึกจาก รพ.ธรรมศาสตร์

ผมเป็นแฟนประจำข้อเขียนรายวันของท่านอาจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมารับหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต