Tag Archives: วันอาหารโลก

กลุ่มโรงแรมเครือแมริออท จับมือ SOS ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมทางด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันอาหารโลก ซึ่งนับเป็นวันสำคัญในการสร้างความตระหนักในเรื่องการลดปริมาณขยะจากอาหาร และปัญหาการขาดแคลนอาหารของคนทั่วโลก