Tag Archives: วันทะเลโลก ปี 2018

ทะเลไทยขยะเยอะ อันดับ 6 โลกแล้ววันนี้

ผมเขียนทิ้งท้ายคอลัมน์เมื่อวานนี้ว่า ขณะที่กำลังเขียนถึง “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ปีนี้ที่ชักชวนให้ช่วยกันลดการใช้พลาสติกอยู่นั่นเอง ก็มีแม่บ้านของโรงพิมพ์นำเอกสารมาส่งให้อีกชุดหนึ่ง