Tag Archives: วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ 2564 แด่คุณครูด้วย “คำขวัญ”

กราบเรียนท่านผู้อ่านไว้ตั้งแต่เสาร์ที่แล้ว…แล้วนะครับว่า เราจะหยุดพักรายการ “เสาร์สารพัน” ชวนเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ในทุกๆ วันเสาร์เอาไว้ชั่วขณะ เพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการใช้นโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในการต่อสู้กับโควิด-19 ที่กลับมาระบาดรอบสอง