Tag Archives: วัดตีระฆัง

เราเรียนรู้อะไรบ้าง? จากข่าว “วัดตีระฆัง”

ขณะที่ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ เรื่องราวของข่าวฮอตกรณีมีผู้ร้องเรียน เรื่อง “วัดตีระฆัง” น่าจะจบลงได้แล้ว…เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสวัดไทรท่านมีเมตตา ให้อภัยแก่ทุกๆ ฝ่ายไปแล้ว