Tag Archives: ร้าน “วานิลลา”

รีวิว “ขนมไหว้พระจันทร์” ประจำปี 2562

สำหรับเทศกาล “ไหว้พระจันทร์” ที่จะถึงในวันที่ 13 กันยายน นี้ และในแต่ละปีก็มีขนมไหว้พระจันทร์รสชาติต่างๆ ออกมามากมาย จากหลายๆ ร้านอาหาร หรือโรงแรมมาให้ได้เลือกกันอย่างมากมาย