Tag Archives: รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

สำนึกเพื่อสาธารณะ สิ่งที่นายทุนไทยต้องมี

เมื่อวานนี้ผมเขียนสรุปไว้ว่า ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น วันนี้ (23 เมษายน) จะมีการเจรจายกสุดท้าย ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับตัวแทนของกลุ่มซีพีในเรื่องการร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่ยืดเยื้อมาพอสมควร

“ซีพี” ขอเวลานอก เลื่อน “รถไฟ 3 สนามบิน”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ผมนั่งรอลุ้นว่า กิจการร่วมค้า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า กลุ่มซีพีจะให้คำตอบแก่คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา…ว่าอย่างไร?