Tag Archives: ยาชีววัตถุ

สยามไบโอไซเอนซ์ มอบวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เพื่อสุขภาพของคนไทยและมวลมนุษยชาติ

สยามไบโอไซเอนซ์ บริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเดียวของคนไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คิดค้น พัฒนา ผลิตวัตถุดิบยา ผลิตยา บรรจุยา และจัดจำหน่ายยาชีววัตถุ ตั้งแต่ก้าวแรกของการผลิตจนนำส่ง โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยาจากภายนอก