Tag Archives: มีลูกมากกว่า 1 คน

ข้อเขียนแก้ตัวในอดีต เร่ง “ผลิตลูก” กันเถอะจ้า!

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมานี้เอง มีข่าวที่ควรจะใหญ่มากในเชิงนโยบายการพัฒนาประเทศอยู่ข่าวหนึ่ง แต่หนังสือพิมพ์มักนำลงเป็นข่าวเล็กๆ และบางฉบับก็ไม่ได้นำลงเลยด้วยซ้ำ