Tag Archives: มอญดูดาว

เห็นด้วยเพลง “ยูงทอง” “เพลงหลัก” ธรรมศาสตร์

เมื่อวานนี้ผมมีความประสงค์จะให้ท่านผู้อ่านที่เกิดไม่ทันหรือเกิดแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรู้รับทราบถึงเหตุการณ์วันถือกำเนิดเพลงพระราชนิพนธ์ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า เพลง “ยูงทอง” เมื่อ 59 ปีก่อน ว่าประทับใจชาวธรรมศาสตร์ยุคนั้นอย่างไรบ้าง