Tag Archives: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ไปให้กำลังใจกันหน่อย มหกรรมงานวิจัยไทย 2018

มีงานนิทรรศการประจำปีอยู่งานหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญอย่างมาก และจะเขียนให้ทุกๆ ปีในช่วงหลังๆ นี้เขียนบอกกล่าวให้ผู้คนรู้ว่างานกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว พร้อมกับจะเชิญชวนให้ไปดูไปชมหรือไปเดินเล่นในงานนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่คณะผู้จัดงาน และให้กำลังใจแก่ผู้ที่นำผลงานไปตั้งแสดงในงาน