Tag Archives: ภาพถ่ายของผู้พิการ

ปรากฎการณ์งานศิลป์แห่งปีกับงานเปิดตัว The Fighters Project (เดอะ ไฟท์เตอร์ โปรเจค) 

ผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของโปรเจค “เดอะ ไฟท์เตอร์” นิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่ายที่รวบรวมภาพถ่ายของผู้พิการสู้ชีวิตทั้ง 6 คน