Tag Archives: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

56 ปี ฟันฝ่า “มหาภัย” ชีวิตต้องสู้ “คนใต้” (ตอนจบ)

หลังจากเหตุการณ์พายุ “แฮเรียต” ถล่มแหลมตะลุมพุก และภาคใต้จนนำความเสียหายมาสู่ภาคใต้ทั้งภาคอย่างรุนแรง เมื่อ พ.ศ.2505 หรือ 56 ปีเศษ ดังที่ผมสรุปไว้เมื่อวานนี้แล้ว