Tag Archives: พี-ทัช คิวบ์

บราเดอร์หนุน SME และผู้ที่ชื่นชอบงาน DIY พัฒนาเครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นใหม่ พี-ทัช คิวบ์ รุ่นล่าสุด PT-P710BT

บราเดอร์ ปูทางสร้างอัตราการเติบโต ล่าสุดหนุนกระแส SME โตต่อเนื่อง แถมภาครัฐจ้องอัดฉีด                พัฒนาศักยภาพดันสู่การเติบโตแบบมหภาค