Tag Archives: พราวนภาสุนทราภรณ์

สุข สนุก ประทับใจ “คอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์”

วงสุนทราภรณ์ดั้งเดิมและศิลปินนักร้องยุค 80 ร่วมกันขับขานบทเพลงสุนทราภรณ์ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล พราวนภาสุนทราภรณ์ หารายได้สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร