Tag Archives: พระธาตุดอยตุง

ขึ้นดอยตุงกราบพระธาตุ+แวะชม “สวนแม่ฟ้าหลวง”

เมื่อหลายๆ ปีก่อนโน้น จังหวัดเชียงรายเคยมีคำขวัญยาวเหยียดว่า “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สับปะรดนางแล แหล่งแพร่ปลาบึก”