Tag Archives: ปราบคอร์รัปชัน

เงินหลวงตกน้ำไม่ไหล เริ่มพิสูจน์ให้เห็นแล้ว!

ขณะที่ผมนั่งรถเข้าโรงพิมพ์ก่อนเขียนต้นฉบับวันนี้ ได้ยินผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุแห่งหนึ่งรายงานว่า สำนักงาน ปปง.มีมติให้ยึดทรัพย์อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 3 ราย กรณียักยอกเงินช่วยเหลือคนจนไว้แล้ว รวมเป็นเงินถึง 88 ล้านบาท