Tag Archives: ปรับรัฐบาล

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ ต้องเป็นคนที่ “สังคม” ยอมรับ

หัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ 2-3 วันนี้ เป็นไปในทำนองเดียวกันหมดว่า คงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัฐบาลอย่างแน่นอน ในช่วงเวลาที่ไม่นานเกินรอนับจากนี้