Tag Archives: ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ทำบุญ+ท่องเที่ยว (ต่อ) เข้าพรรษาภาคกลาง + กทม.

ซอกแซกสัปดาห์ที่แล้วเกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง จำเป็นที่จะต้องนำมากราบขออภัยและแก้ไขเสียให้ถูกต้องในสัปดาห์นี้ (ใกล้ถึงวันเข้าพรรษา 2562 ทำบุญ+ท่องเที่ยวที่ไหนดี?)

28 กรกฎา 2561 วันมหาปีติของปวงชน

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561) นับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับปวงชนชาวไทยที่มีจิตใจยึดมั่นเคารพเทิดทูนใน 3 สถาบันหลัก อันได้แก่สถาบัน “ชาติ-ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เหนือสิ่งอื่นใด