Tag Archives: ประเทศสวีเดน

“การบินไทย” ชวนสัมผัส 8 สถานที่ต้องเที่ยวในกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

สวีเดน (Sweden) หรือ ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในยุโรปเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศปกคลุมด้วยป่าไม้ และภูเขาสูง