Tag Archives: น่าน แซนด์ บ็อกซ์

สร้างป่าสร้างรายได้ อีกก้าวของ “รักษ์ป่าน่าน”

ท่านที่ติดตามคอลัมน์นี้มาพอสมควร คงจะทราบดีว่าโครงการหนึ่งที่ผมมักจะเขียนถึงเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการดำเนินงานได้แก่ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” อันเป็นโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อย