Tag Archives: นโยบายอุ้มแหลกแจกสะบั้น

“คนแกล้งจน” ที่น่ารัก + “คนแกล้งจน” ที่น่าชัง

การเกิดมาเป็นคนจนหรือจู่ๆ ชะตาชีวิตดลบันดาลให้ต้องกลายเป็นคนจนนั้นไม่มีใครที่ไหนในโลกนี้ มีความปรารถนาทั้งสิ้น