Tag Archives: “นิมิตดี” ปีใหม่ 2567 คนแน่นวัด “1 มกรา”

“นิมิตดี” ปีใหม่ 2567 คนแน่นวัด “1 มกรา”

หลายๆ ปีมานี้ คนไทยเราได้ริเริ่มกิจกรรมอันดีงามและเป็นมหากุศลอย่างยิ่งขึ้นมากิจกรรมหนึ่ง ได้แก่การออกตระเวนไหว้พระ “9 วัด” ในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม