Tag Archives: นิทรรศการปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

นิทรรศการปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำริจัดนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวริน ทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า