Tag Archives: นิทรรศการก้าวข้ามขอบเขต

นิทรรศการก้าวข้ามขอบเขต:หัตถศิลป์และการบูรณะของคาร์เทียร์และพิพิธภัณฑ์พระราชวัง

“นอกจากเป็นประตูสู่การเรียนรู้ มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้นแล้ว นิทรรศการหนึ่งๆ จะได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงก็เมื่อมันสามารถช่วยให้ผู้เข้าชม ได้สำรวจความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้ กระทั่งก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ