Tag Archives: นำเข้าขยะอุตสาหกรรม

รีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม ถึงเวลาที่จะต้องทบทวน

วันนี้มีข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์หลายฉบับ แต่ส่วนใหญ่ผมก็อ่านจากไทยรัฐนี่แหละครับ ว่าประเทศไทยของเรามีการนำเข้าขยะอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะเหลือเกิน