Tag Archives: นางนาก

ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดหลอน ครบรอบ 2 ทศวรรษ “นางนาก” เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น!!!

ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จับมือ โมโนฟิล์ม จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ ครบรอบ 20 ปี เรื่อง “นางนาก”ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคมนี้  เปิดประสบการณ์ความหลอนในโรงภาพยนตร์ร่วมกันอีกครั้ง

“นางนาก” ซึ่งจะนำกลับมาฉายอีกครั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

นาก หญิงสาวแห่งพระโขนง ต้องจำจากอาลัย มาก ผัวรักที่ต้องไปรบในพระนคร นางมิอาจรู้ว่าการบอกลาครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อนากสิ้นลมขณะคลอด แดง ก่อนที่มากจะกลับมา