Tag Archives: ธนาคารยูโอบี

ยูโอบี (ไทย) มอบความคุ้มครองโควิด-19 ให้ลูกค้าธนาคารฟรี ครอบคลุมชดเชยรายได้และเสียชีวิตทุกกรณี 

เพื่อแสดงความห่วงใยต่อลูกค้าธนาคารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ขอมอบความคุ้มครองโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าธนาคารฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,000 สิทธิ์