Tag Archives: ทุ่งกุลาร้องไห้

เปิดตำนาน “ข้าวหอมมะลิ” จาก “บางคล้า” สู่ “ทุ่งกุลา”

ยังปลื้มใจไม่หายจากข่าว “ข้าวหอมมะลิ 105” ของประเทศไทย คว้ารางวัลข้าวอร่อยที่สุดและดีที่สุดของโลก ได้รางวัล “world’s Best Rice Award” มาครอบครองอีกสมัยหนึ่ง… นับเป็นสมัยที่ 7 หรือปีที่ 7 จากการจัดประกวดมาแล้ว 13 ปี โดยสถาบันการค้าข้าวโลก หรือ Rice Trader ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา