Tag Archives: ทอดกฐิน

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี บูรณะศาลาการเปรียญ ณ วัดบี.กริม ได้เงินสมทบทุนกว่า 1 ล้านบาท

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยนำผู้บริหารและพนักงาน บี.กริม พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดบี.กริม หมู่ที่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยได้เงินสมทบทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1.1 ล้านบาท