Tag Archives: ทวิตเตอร์

ใครว่า “โซเชียล” มีแต่ “ด่า” จริงๆแล้ว “มุกฮา” ก็มีเยอะ!

หลายๆ เดือนมาแล้ว ผมเคยเขียนเป็นเชิงปรับทุกข์กับท่านผู้อ่านว่า คนไทยสมัยนี้มีแต่คน “หัวร้อน” ทั้งบ่น ทั้งด่าโน่น นี่นั่น ไฟแลบไปหมด