Tag Archives: ตึก 4 มะเสง

ออนเซนเข็นกระเป๋าเที่ยว “สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย”

“สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ภายในบริเวณสภากาชาดไทย ด้านที่ติดกับจามจุรีสแควร์