Tag Archives: ซี.พี.

รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน อย่าให้เป็น “โฮปเวลล์ 2”

หนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลในร่างสัญญาต่างๆ อย่างรอบคอบ