Tag Archives: ซีพี ออลล์

ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 16

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 พร้อมการปาฐกถาพิเศษด้านการอ่านจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย